בשבועיים הקרובים, מתקיימות עבודות, בסביבת המלון, שעלולות לגרום מידי פעם לרעש או לאי נוחות בזמנים מוגבלים. אנו מתנצלים על כך מראש.
עברית | ENGLISH