בשבועיים הקרובים, מתקיימות עבודות, בסביבת המלון, שעלולות לגרום מידי פעם לרעש או לאי נוחות בזמנים מוגבלים. אנו מתנצלים על כך מראש.

GORDONIA - PRIVATE HOTEL

"And the spirit of man will adhere to the spirit of creation, and they will become one living soul." (A.D. Gordon)
 
From Gordonia, every sunset looks like it was painted just for you. The hills of Jerusalem and the trails of history are spread out at your feet and the world is awash in colors so bright, it's like nothing you've seen before.

 

ACCOMMODATION

"Become one with yourself and with nature, and mark what happens in the depths of your soul." (A.D. Gordon)
 
Between a dream and reality lies the Gordonia Private Hotel, magically tranquil and filled with unparalleled comforts. The exclusive villa hotel is situated 800 meters above sea level where it is enveloped in the clear mountain air and complete serenity.

 

My private place

 Shared lounge, available 24 hours a day    Ever-changing menu using the best of local produce 
  Private chef   Personal butler, 24 hours a day    Private concierge services 
  Private heated pool    Personal spa treatments    Selected background musicv .

 
what's on your mind
SEND MESSAGE
CONTACT US
map icon
Ma'ale Hahamisha, israel
phone icon
Orders: + 972-2-5331342
phone icon
Direct Call: + 972-2-5331381
GET IN TOUCH
עברית | ENGLISH